19

Tuesday, January

Blog mieszkaniowy - metamorfozy wnętrz mieszkań

Kryzys lat 60
 /  / Kryzys lat 60
Kryzys lat 60

Kryzys lat 60

Kryzys lat 60
0 votes, 0.00 avg. rating (0% score)

Pierwsze sygnały o pogarszającej się sytuacji świata w zakresie wyżywienia pojawiły się w latach sześćdziesiątych. Średnia roczna stopa światowej produkcji żywności, sięgająca w latach pięćdziesiątych 3,1 %, zmniejszyła się w następnym dziesięcioleciu do 2,7% przy równoczesnej stopie przyrostu ludności na poziomie 2,0%. Spowodowało to zmniejszenie przyrostu produkcji żywności na jednego mieszkańca, np. w krajach rozwijających się z 0,7% w latach pięćdziesiątych do 0,1 % w latach sześćdziesiątych 3. Kraje rozwijające się są obszarem, gdzie deficyt żywności już istnieje i wykazuje tendencje do dalszego powiększania się. W latach 1950?1970 około dwie- trzecie przyrostu produkcji rolnej' na tym obszarze było wynikiem powiększenia areału ziemi uprawnej, a jedna trzecia wynikiem wzrostu wydajności pracy. Zasoby ziemi uprawnej w krajach rozwijających się sięgają około 300 min ha. Potencjalnie mogą one być powiększone o dalsze 900?1000 min ha. Jest to jednakże obszar całkowicie zależny od opadów atmosferycznych lub pozbawiony jakichkolwiek źródeł wody. Wzrost popytu na żywność w krajach rozwijających się, szczególnie w warunkach wysokiej stopy produkcji przemysłowej i dochodu narodowego, będzie wymagał co najmniej podwojenia produkcji na tym obszarze w okresie 1970?2000 przy założeniu, że kraje te dążyłyby do osiągnięcia samowystarczalności w tym zakresie.

Przeczytaj także inne artykuły o architekturze:

Related posts