12

Monday, April

Blog mieszkaniowy - metamorfozy wnętrz mieszkań

Motywacja ekonomiczna
 /  / Motywacja ekonomiczna
Motywacja ekonomiczna

Motywacja ekonomiczna

Motywacja ekonomiczna
0 votes, 0.00 avg. rating (0% score)

W celu stworzenia motywacji ekonomicznej dla zatrudniania osób niepełnosprawnych przez zakłady pracy wprowadzono system miesięcznych wpłat na utworzony jednocześnie Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Każdy zakład zatrudniający co najmniej 50 pracowników jest obowiązany dokonywać wpłat na ten Fundusz w wysokości iloczynu połowy przeciętnego wynagrodzenia (ogłoszonego przez Główny Urząd Statystyczny w Monitorze Polskim) i liczby etatów odpowiadającej różnicy pomiędzy zatrudnieniem zapewniającym osiągnięcie wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych w wysokości 6% i rzeczywistym ich zatrudnieniem. Wskaźnik ten ? 6% ? oznacza przeciętny miesięczny udział procentowy osób niepełnosprawnych w zatrudnieniu ogółem w przeliczeniu na pełne etaty. Z wpłat tych zwolnione są wskazane zakłady, jeśli osiągnęły co najmniej ten wskaźnik. Wskaźnik ten może być obniżony w razie zatrudnienia osób o schorzeniu szczególnie utrudniającym wykonywanie pracy, a wysokość wpłaty ? o kwoty wynagrodzeń wypłaconych w zakładzie pracy chronionej wykonującym produkcję (usługi) na rzecz zakładu obowiązanego do wpłat.

Przeczytaj także inne artykuły o architekturze:

Related posts