19

Tuesday, January

Blog mieszkaniowy - metamorfozy wnętrz mieszkań

Niedostateczne zywienie
 /  / Niedostateczne zywienie
Niedostateczne zywienie

Niedostateczne zywienie

Niedostateczne zywienie
0 votes, 0.00 avg. rating (0% score)

Wskutek niedostatecznego żywienia zwierząt rosnących następuje zahamowanie tempa ich wzrostu. Ale gdy później znajdą się one w warunkach optymalnego żywienia ? obserwuje się zjawisko kompensacji. Jeżeli okres niedożywienia trwał krótko ? następuje zarówno kompensacja masy ciała, jak i rozwoju; zwierzę ?nadrabia” masę ciała i będzie miało harmonijną budowę. Ale jeżeli okres ten trwał zbyt długo, to kompensacja masy ciała może nastąpić, ale budowa zwierzęcia będzie wykazywała wady rozwojowe. Na przykład buhaj będzie miał zbyt dużą głowę przy ?skróconym” tułowiu. Spośród czynników środowiska zewnętrznego znaczący wpływ na zmienność cech mleczności wywierają: żywienie, sezon wycielenia, system utrzymywania i użytkowania oraz czynniki klimatyczne. Szereg czynników środowiska zewnętrznego już w okresie wzrostu jałówki oddziałuje na poziom przyszłej laktacji. Na przykład obfite żywienie stosowane w okresie wzrostu obniża poziom pierwszej laktacji. Udowodniły to wyniki klasycznego doświadczenia przeprowadzonego przez Hanssona; jałówki żywione dawkami zawijającymi jedynie 80% przewidzianych normą wartości pokarmowych dały w I laktacji o 572 kg mleka (przeliczonego na 4-ro procentowe) więcej od swoich bliźniaczych sióstr żywionych ad libitum (140% normy).

Przeczytaj także inne artykuły o architekturze:

Related posts