08

Saturday, May

Blog mieszkaniowy - metamorfozy wnętrz mieszkań

Obowiazek ubezpieczenia dla firm
 /  / Obowiazek ubezpieczenia dla firm
Obowiazek ubezpieczenia dla firm

Obowiazek ubezpieczenia dla firm

Obowiazek ubezpieczenia dla firm
0 votes, 0.00 avg. rating (0% score)

Obowiązek zgłoszenia do ubezpieczenia oraz opłacenia składki spoczywa na prowadzącym działalność tak co do jego osoby, jak i osób współpracujących. Organy administracji państwowej właściwe do spraw ewidencji działalności gospodarczej lub do udzielania koncesji przekazują z urzędu kopie zaświadczeń o wpisie (udzieleniu koncesji) i skreśleniu z ewidencji (cofnięciu koncesji) Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych. Ubezpieczonym i ich rodzinom przysługują ? z pewnymi zastrzeżeniami ? świadczenia na zasadach obowiązujących pracowników i z odesłaniem do przepisów ubezpieczenia pracowniczego. Zasiłek chorobowy przysługuje tylko w razie niezdolności do pracy z powodu choroby trwającej nieprzerwanie co najmniej 30 dni (w stosunku do osób współpracujących do świadczeń w razie choroby i macierzyństwa obowiązuje również okres wyczekiwania ? z wyjątkiem wypadku przy pracy ? 3 miesięcy nieprzerwanego ubezpieczenia) i nie może przekraczać określonej wysokości (250% przeciętnego wynagrodzenia ogłaszanego dla celów emerytalnych). Nie występuje możliwość wcześniejszego przejścia na emeryturę oraz nie przysługuje renta inwalidzka w razie inwalidztwa III grupy (dla osób współpracujących istnieją dodatkowe warunki). Nie występują z natury rzeczy typowe świadczenia dla pracowników: zasiłek opiekuńczy, wyrównawczy, wychowawczy, jednorazowe odszkodowanie w razie wypadku. Podstawę wymiaru świadczeń stanowią kwoty, od których ustalono składkę.

Przeczytaj także inne artykuły o architekturze:

Related posts